Over deze site

Welkom

Met deze website willen we het mogelijk maken dat alle kinderen, jongeren en ouders die psycho-traumazorg nodig hebben informatie over IGT-K kunnen vinden. Daarnaast is de website ook bedoeld voor jeugdprofessionals.

Jeugdigen en ouders kunnen informatie vinden over de inhoud en duur van IGT‑K, de effec­tiviteit van de behandeling en via welke route zij kunnen informeren of IGT‑K een passende behan­de­ling voor hen kan zijn en welke instellingen IGT-K aanbieden.

Professionals kunnen op deze website informatie vinden over IGT‑K, de doelgroep en het ontstaan van IGT‑K in Nederland. Daarnaast kunnen professionals infor­matie vinden over de opleiding tot IGT‑K therapeut en super­visie­mogelijk­heden. Ook kunnen professionals hier informatie vinden over lopend onderzoek naar IGT‑K en de eerste onderzoeks­resul­taten. Als laatste biedt de website een over­zichts­kaart van organi­saties die IGT‑K aanbieden en de aanmeldroute tot IGT‑K.

Oefening uit behandelfase 2 van IGT-K: Cirkel van liefde

Beschrijving van IGT-K

Integratieve Gehecht­heids­bevorderende Trauma­behande­ling voor Kinderen (IGT‑K) is een behandeling voor kinderen en jongeren van zes tot zestien jaar, die psychische klachten hebben ontwikkeld doordat ze in hun vroege kinder­jaren langdurig ingrijpende ervaringen in hun thuis­situatie hebben meegemaakt. Ten gevolge van deze ingrijpende ervaringen kunnen kinderen en jongeren verschillende klachten ontwikkelen, zoals post­traumatische stressklachten, gehecht­heids­problema­tiek, gedrags­problemen en/of emotie­regulatie­problemen.

Voor traumaklachten zijn er twee evidence based behandelingen beschikbaar (EMDR en TF‑CBT). Echter werken deze behande­lingen niet voor iedereen. Sommige jeugdigen kunnen of willen nog niet praten over wat ze hebben meegemaakt. Daarnaast kunnen ouders het soms moeilijk vinden hoe ze hun kind kunnen ondersteunen. Hiermee ontstaat het risico dat deze groep kinderen en hun ouders geen effectieve behandeling ontvangen. Voor deze groep is IGT‑K ontwikkeld.

IGT‑K bestaat uit een combinatie van gezins- en trauma­therapie. Als een team gaan de gezins- en trauma­therapeut met het gezin aan de slag om te werken aan het aanleren van vaardig­heden, het versterken van de relatie tussen ouder en kind en vervolgens om de trauma’s te verwerken. IGT‑K biedt een oplossing voor kinderen en ouders bij wie het inzetten van een trauma­behande­ling nog niet direct haalbaar is, maar wel wenselijk.