Behandeltraject

Hoe ziet een IGT-K behandeltraject eruit?

Een IGT-K traject duurt over het algemeen een jaar. In dit jaar vinden wekelijks behandel­afspraken plaats, waarbij in sommige weken twee behandel­afspraken plaats­vinden. Het IGT-K traject begint met een serie behandel­afspraken waarbij enkel de (huidige) ouder(s)/­opvoeder(s) naar de sessies komen. Na deze periode zullen alle behandel­afspraken plaatsvinden met zowel het kind als ouders.

De behandeling bestaat uit drie fasen

Fase 1
In de eerste fase vinden gesprekken met ouders plaats waarin ouders psycho-educatie krijgen over gehecht­heid en trauma. Daarnaast wordt met ouders gewerkt aan het inzetten van integratieve opvoedings­strategieën om hun kinderen te onder­steunen, zodat zij zich kunnen reguleren en zich verbonden voelen met hun ouders.

Fase 1 - Traumabehandeling

Fase 2
In de tweede behandelfase komen ouders en kind samen naar de behandelafspraken. In deze fase doet de trauma­therapeut oefeningen met kind en ouders gericht op het bevorderen van de zelf­regulatie­vaardig­heden, het versterken van de gehecht­heids­relatie tussen het kind en ouders en het ontwikkelen van positieve gevoelens. Daarnaast gaat de gezins­therapeut met kind en ouders aan de slag om lastige situaties in het dagelijks leven te identi­ficeren en vaardig­heden aan te leren om met lastige alledaagse situaties om te gaan.

Fase 2 – Hechting en regulatiefase

Fase 3
In de derde behandelfase zal de gehecht­heids­relatie tussen kind en ouder versterkt zijn, waardoor het kind zich met behulp van de ouder kan reguleren waardoor de trauma­verwer­king kan plaatsvinden. De trauma­verwer­king wordt uitgevoerd middels EMDR. Gelijk­tijdig blijft de gezins­therapeut met kind en ouders werken om lastige situaties in het alledaags leven aan te pakken.

Fase 3 – Traumaverwerking