Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

In Amerika zijn meerdere casestudies uitgevoerd naar het Amerikaanse behandel­model IATP-C. Deze casestudies laten veel­belovende resultaten zien in de verbetering van de gehecht­heid tussen kind en ouder en een afname in gedrags­problemen en trauma­klachten (Wesselmann et al., 2012; Wesselmann et al., 2018).

In Nederland heeft een pilotonderzoek plaatsgevonden bij de implemen­tatie van IGT-K. Binnen dit onderzoek zijn metingen van acht kinderen op het gebied van traumaklachten, gehechtheids­problematiek, gedrags­problemen en emotie­regulatie­problemen geanalyseerd. Van deze acht kinderen lieten er zeven een klinisch relevante afname zien op een of meer van de onderzochte probleem­gebieden. Deze verbeteringen werden voornamelijk gezien op het gebied van gehechtheid, gedrag- en emotie­regulatie­problemen (Van der Hoeven et al., 2023).
Op het moment wordt een groter vervolg­onderzoek voorbereid.

Recente artikelen/literatuur

  • Hoeven, M. van der, Hein, I., Schlattmann, N., Roos, C. de, & Lindauer, R. (2018). EMDR- en systeemtherapie in IGT-K: Werkt het? Kind en Adolescent Praktijk.
  • Hoeven, M. van der, Hein, I. (2021). Integratief opvoeden: Strategieën voor de opvoeding van kinderen met gehechtheidstrauma. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Hoeven, M. L. van der, Plukaard, S. C., Schlattmann, N. E. F., Lindauer, R. J. L., Hein, I. M. (2023). An integrative treatment model of EMDR and family therapy for children with severe symptomatology after child abuse and neglect: A SCED study. Children and Youth Services Review, 152, 107064. doi:10.1016/j.childyouth.2023.107064 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740923002591
  • Schlattmann, N., van der Hoeven, M., & Hein, I. (2023). IGT-K: Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen: Gezinstherapie en EMDR. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Wesselmann, D., Schweitzer, C., & Armstrong, S. (2014). Integrative parenting: Strategies for raising affected by attachment trauma. W. W. Norton. Nederlandse vertaling en bewerking door Schlattmann, N.,
  • Wesselmann, D., Schweitzer, C., & Armstrong, S. (2014). Integrative team treatment for attachment trauma in children: Family therapy and EMDR. W. W. Norton.
  • Wesselmann, D., Armstrong, S., Schweitzer, C., Davidson, M., & Potter, A. E. (2018). An integrative EMDR and family therapy model for treating attachment trauma in children: A case series. Journal of EMDR Practice and Research, 12, 196-207. doi:10.1891/1933-3196.12.4.196
  • Wesselmann, D., Davidson, M., Armstrong, S., Schweitzer, C., Bruckner, D., & Potter, A. E. (2012). EMDR as a treatment for improving attachment status in adults and children. European Review of Applied Psychology, 62, 223-230. doi:10.1016/j.erap.2012.08.008