IGT-K opleiding

IGT-K Opleiding

Waar volg je de opleiding?

Therapeuten kunnen de tweedaagse cursus bij de RINO volgen om getraind te worden in IGT-K. Voorafgaand aan elke cursusdag dient er een online workshop gevolgd te worden. Kijk voor meer informatie over de IGT-K opleiding op de site van RINO Amsterdam. De cursus wordt bij de RINO Amsterdam op open inschrijving gegeven.

Vooropleidingseisen

De vooropleidingseisen voor de gezinstherapeut binnen IGT-K zijn:

 • Een gepaste vooropleiding zoals:
  • GZ-psycholoog
  • Klinisch psycholoog
  • Orthopedagoog-generalist
  • Kinder- en jeugdpsychiater
  • NVRG Systeemtherapeut
 • Ervaring in het werken met gezinnen en kinderen
 • Ervaring met trauma

De vooropleidingseisen voor de traumatherapeut binnen IGT-K zijn:

 • Een gepaste vooropleiding zoals:
  • GZ-psycholoog
  • Klinisch psycholoog
  • Orthopedagoog-generalist
  • Kinder- en jeugdpsychiater
  • NVRG Systeemtherapeut
 • Geregistreerd EMDR practitioner (of vergevorderd in het traject voor practitionerschap).
Bestel IGT-K: Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen: Gezinstherapie en EMDR (2023) hier

Opbouw van de opleiding

De opleiding tot IGT-K therapeut bestaat uit een online module per cursusdag, welke als voor­kennis wordt beschouwd. Vervolgens volgt een algemene trainingsdag voor de EMDR en de gezins­therapeuten samen. Tot slot volgt een twee trainingsdag waarbij de EMDR en de gezins­therapeuten apart getraind zullen worden in hun expertise. Het is ook mogelijk voor deelnemers van de EMDR-lijn om tegen een meerprijs ook de gezinslijn van de training te volgen om zo breed mogelijk inzetbaar te zijn. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, waaronder literatuur­studie, theoretische uitleg, demonstratie door docenten in vivo en middels video­fragmenten en het oefenen van IGT-K specifieke technieken aan de hand van casuïstiek. Na de cursus­dagen wordt het volgen van supervisie en inter­visie actief gestimuleerd, geien de complexiteit van de doelgroep waar IGT-K zich op richt. Tijdens de laatste cursusdag kan men zich inschrijven voor een groeps­supervisie van twaalf bijeenkomsten (€750,-) bij IGT-K supervisor Nathalie Schlattmann.

Bestel Integratief Opvoeden (2021) hier

Trainingsdag 1

Algemeen gedeelte voor beide doelgroepen (zowel EMDR als gezinslijn)

 • IGT-K in Nederland en de situatie en context waarbinnen kind zich bevindt (juridisch, gezag, perspectief, toestemming)
 • Voorwaarden: kind en omgeving, iedereen aan boord, levensverhaal
 • Diagnostiek en vragenlijsten kind, screening opvoeders
 • Voorwaarden voor en afspraken bij start IGT-K behandeling
 • Attitude in werken met chronisch getraumatiseerde kinderen en hun (pleeg)ouders
 • Betrekken school, inzet van medebehandelaren

Trainingsdag 2: EMDR-lijn

Op deze dag wordt geoefend met verschillende aanvullende en nieuwe EMDR gerelateerde technieken en met aanpassingen op het EMDR standaardprotocol die worden toegepast binnen IGT‑K.

 • Oefenen met de nieuwe technieken G-RDI
 • Oefenen met de nieuwe technieken Z-RDI
 • Creatief omgaan met werkgeheugenbelasting
 • Oefenen met de EMDR verhalenmethode
 • Specifieke interweaves
 • Trigger tolerantie protocol
 • aanpassingen op het EMDR standaardprotocol

Trainingsdag 2: Gezinslijn

Op deze dag wordt geoefend met de taken van de gezins­therapeut bij het aanleren van vaardig­­heden aan ouders en kind, gericht op het verbeteren van de relatie tussen beiden, de regulatie van het kind, en de voorbereiding op traumaverwerking.

 • Plan van aanpak & gebruik het boek Integratief Opvoeden
 • Hoe om te gaan met crisis
 • Voorgeschiedenis van ouders zelf, opvoedtrauma’s
 • Oefenen met aanleren van technieken voor zelfregulatie vaardigheden
 • Oefenen met technieken voor communicatie en interactie
 • Oefenen met psycho-educatie technieken specifiek voor IGT-K
 • Betrekken van (biologische) familie of belangrijk netwerk
 • Behulpzame materialen

Cursusmateriaal

In de cursus wordt de therapeuten­hand­leiding IGT-K: Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen: Gezinstherapie en EMDR (2023) gebruikt in combinatie met de oudergids Integratief Opvoeden (2021).

Docenten

Nathalie Schlattmann
Nathalie is Klinisch Psycholoog (BIG), psycho­therapeut (BIG), psycho­trauma­therapeut (NTVP) en systeem­therapeut (NVRG). Ze heeft jarenlange ervaring in de jeugd-GGZ, onder andere bij de vroegere RIAGG’s. Ze werkt sinds 2006 bij Levvel (voorheen Bascule) kinder­psychiatrie te Amsterdam. Nathalie heeft zich sinds 2006 gespecialiseerd in de behandeling van getrauma­tiseerde kinderen en jongeren. Ze is trainer en supervisor TF-CBT en supervisor EMDR. Nathalie is daarnaast supervisor van de Vereniging voor Kinder- en Jeugd­psycho­therapie (VKJP). De laatste jaren heeft ze zich gespecialiseerd in de behandeling van chronisch getrauma­tiseerde kinderen en jongeren. Ze heeft een nieuw behandel­aanbod voor deze doelgroep naar Nederland gehaald: IGT-K (Integratieve Gehecht­heids­bevorderende Trauma­behandeling voor Kinderen).

Irma Hein
Irma is kinder- en jeugd­psychiater bij Levvel (voorheen Bascule) kinder­psychiatrie te Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van trauma- en stress­gerelateerde stoornissen en gehechtheids­problemen bij kinderen en gezinnen. Irma is tevens onderzoeker bij Amsterdam UMC waar zij onderzoek doet naar posttraumatische stress­stoornis, gehecht­heids­problemen en gezins­psychiatrie. Irma is onderzoeks­leider bij het onderzoeks­project van IGT-K.

Maureen Stam
Maureen Stam is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist bij GGZ Centraal. Maureen is EMDR practicioner, TF-CBT therapeut en heeft zich gespecialiseerd in IGT-K.